pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

Filosofie stomegabitového Ethernetu •       návrh 100 Mbps Ethernetu „beze změn“ předpokládal: –     že není nutné reagovat na principiální změnu danou kabeláží na bázi kroucené dvoulinky •     že původně sdílené přenosové médium už je v zásadě dedikované –     návrh se snaží nadále přistupovat k přenosovému médiu spíše jako ke sdílenému •     a vyšší efektivnosti se snaží dosáhnout switchováním •       oba návrhy se sešly v komisi IEEE 802.3 –     ta rozhodla, že návrh „Ethernetu se změnami“ již není Ethernetem •     kvůli tomu, že nepoužívá metodu CSMA/CD –     standardizovala návrh „Ethernetu beze změn“ •     jako tzv. Fast Ethernet, neboli 100BaseT •     skrze standard IEEE 802.3u, schválený          v červnu 1995   •       návrh 100 Mbps Ethernetu „se změnami“ předpokládal: –     že je vhodné reflektovat na principiální změnu vlastností kabeláže •     že každý uzel má svou vlastní dedikovanou přípojku –     a využít ji k dosažení celkového determinismu a vyšší efektivnosti •       návrh „Ethernetu se změnami“ ale nebyl zcela smeten ze stolu –     IEEE 802 pro něj vytvořila samostatnou pracovní skupinu •     IEEE 802.12 –     a ta přijala návrh jako svůj standard •     v červnu 1995 •     nikoli pod názvem „Ethernet“ •     ale jako 100VG Any-LAN