pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

dosah gigabitového Ethernetu •       10x násobné zrychlení by znamenalo další 10x násobné zkrácení max. délky segmentu –     na 10 metrů, •     to je neúnosné •       principiální možnosti řešení: –     zachová se poloviční duplex a sdílený charakter •     zůstává metoda CSMA/CD •     ale musí se prodloužit "slot time" –    doba, během které je nutné detekovat kolizi –    původně odpovídá min. délce rámce 64 B (512 bitů) –    nyní odpovídá 512 B (4096 bitů) –     zavede se plný duplex •     odpadá metoda CSMA/CD •     odpadá nutnost detekovat kolize •    odpadá apriorní omezení dosahu •       zachování polovičního duplexu: •     lze realizovat dvěma způsoby –     Carrier Extension •    rámce menší jak 64 B jsou "roztaženy" na 512 B doplněním o speciální "vycpávku" –    to ale plýtvá přenosovou kapacitou, zvláště u malých paketů –     Packet Bursting •    v rámci jednoho slotu (512 až 1500 B) může být vysláno více menších rámců –    max. velikost "dávky" je 8196 B + 1518 B –    první rámec dávky musí mít nejméně 512 B, ostatní mohou mít nejméně 64 B –     smí být použit jen 1 opakovač v kolizní doméně