pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

řízení toku v Ethernetu •       původně: –     Ethernet pracuje stylem "best effort" •     nemá žádné mechanismy pro řízení toku –     Ethernet je málo zatěžován •     absence řízení toku nevadí •       dnes: –     přepínače (switch-e) jsou hodně zatížené –     řízení toku na síťové či transportní vrstvě nestačí •     není dostatečně efektivní –     vzniká potřeba dodatečného zapracování mechanismů pro řízení toku •     přímo do Ethernetu •       řeší IEEE 802.3x •       princip fungování: –     příliš zatížený přepínač pošle odesilateli dat rámec PAUSE •     parametr: n –    říká, na kolik časových jednotek se má zdroj odmlčet •     velikost časové jednotky: –    512 bitů pro 10-100 Mbit/s –    4096 bitů pro 1 Gbit/s –     odesilatel pokračuje v odesílání: •     až po vypršení n časových jednotek, nebo •     po příjmu rámce PAUSE 0 –     rámec PAUSE může být poslán •     jednomu konkrétnímu odesilateli –    unicast •     všem odesilatelům –    broadcast •     na speciální multicastovou adresu 01-80-C2-00-00-01 –    šíří se jen v daném segmentu, neprochází dál přes mosty/přepínače