pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

důsledky plně duplexního Ethernetu •       není sdílené médium = není potřeba řídit k němu přístup –     jen vyhrazená přenosová kapacita = je plně k dispozici (výhradně svému vlastníkovi) •     uzlu, který je (jako jediný) připojen k (mikro)segmentu –     odpadá možnost kolizí !!! •       odpadá potřeba přístupové metody –     už žádná CSMA/CD !!!! •       odpadají omezení existující kvůli přístupové metodě –     hlavně: dosah •     již není nutné, aby se kolize rozšířila do všech částí kolizní domény v čase t (51,2 μsec.) –     minimální velikost rámce (512b, 64B) •     původně nutná kvůli tomu, aby se stihla zaznamenat kolize –    přesto se dodržuje i u plně duplexního Ethernetu, kvůli kompatibilitě •       dosah plně duplexního Ethernetu není apriorně omezen !!!! –     fakticky je omezen obvodovými vlastnostmi média •       zvětšení dosahu otevírá dveře k tomu, aby Ethernet přestal být technologií pro sítě LAN, a pronikl i do oblasti metropolitních sítí (MAN) a rozlehlých sítí (WAN) –     dokáže překlenout kilometry …   •       zvětšuje se efektivní propustnost –     teoreticky na dvojnásobek –     prakticky záleží na druhu provozu –     jednotlivé uzly obvykle generují spíše poloduplexní provoz •     buďto vysílají, nebo přijímají –     větší efekt je u agregovaného provozu •     jaký generují například přepínače, servery, …