pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

plně duplexní Ethernet •       „běžný“ Ethernet je poloduplexní –     dokáže přenášet data v obou „směrech“, ale ne současně •     je to dáno vlastnostmi původní koaxiální kabeláže –     na poloduplexním charakteru komunikace je postavena i celá přístupová metoda CSMA/CD •       dnes používaná kabeláž umožňuje plně duplexní provoz –     dva páry kroucené dvoulinky (optických vláken) mohou sloužit pro příjem i vysílání současně •     u poloduplexního Ethernetu souběh signalizuje kolizi •       myšlenka plně duplexního Ethernetu: –     umožní se současné vysílání i příjem •       podmínky pro plný duplex: –     žádné sdílené segmenty •     žádné koaxiální kabely s odbočkami •     žádné opakovače, jen přepínače –     mikrosegmentace (jen vyhrazená přenosová kapacita) •     v každém segmentu jen 1 uzel –     každý uzel musí být schopen současně vysílat i přijímat •     bez interference (vzájemného ovlivňování) –     všechna síťová rozhraní musí podporovat a být nastavena na plný duplex