pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je Ethernet? •       je přenosovou technologií –     zajišťuje skutečný přenos dat •    v RM ISO/OSI pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu (podvrstvu MAC) •    v rámci TCP/IP spadá do vrstvy síťového rozhraní –     může používat různá přenosová média •    koaxiální kabely, kroucenou dvoulinku, optická vlákna •    předpokládá logicky sběrnicovou topologii •       měl „sdílenou“ povahu –     teprve později se díky switchingu mění na „nesdílenou“ přenosovou technologii –     novější verze již nepředpokládají sdílení •       chování je „statistické“ –     nezaručuje právo vysílat •    funguje dobře s „rozumnou“ pravděpodobností •       dále se vyvíjí –     co do rychlosti                   –     co do "možnosti nasazení" •    dnes již i v sítích MAN a WAN •    2003: standard Metro Ethernetu