pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

předpoklady fungování metody CSMA/CD •       metoda CSMA/CD počítá se sběrnicovou topologií sítě - po logické stránce –     ve smyslu: vysílání je všesměrové, co jeden uzel vysílá, to „slyší“ všichni ostatní –     tento předpoklad vycházel z původního charakteru kabeláže •    koaxiálního kabelu •       logicky sběrnicová topologie dává Ethernetu sdílený charakter –     všechny uzly (v rámci stejné kolizní domény) se dělí o jednu společnou přenosovou kapacitu •    danou přenosovou rychlostí 10 Mbps –     sdílený charakter (i kolizní doména) „končí“ na nejbližším mostu, přepínači nebo směrovači   •       sdílený charakter Ethernetu se dnes mění –     nikoli přechodem na „ne-sběrnicovou kabeláž“ –     ale používáním Ethernetových switchů místo opakovačů •    viz předchozí přednáška •       další vývoj: –     Ethernet se začal používat i s kabeláží, která již není (fyzicky) sběrnicová •    např. kroucená dvoulinka, optická vlákna –     Ethernet se tuto „fyzicky ne-sběrnicovou“ kabeláž snažil stále používat jako „logicky sběrnicovou“ •    stále používá metodu CSMA/CD •    změna přichází až s přepínaným Ethernetem –    switched Ethernet –     nejnovější varianty Ethernetu •    již opouští metodu CSMA/CD