pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

připomenutí: řešení kolizí v Ethernetu •       snaha kolizím předcházet –     pouze snižuje četnost kolizí, ale nedokáže je eliminovat •       co dělat, když už ke kolizi dojde? –     pokud by se všechny uzly, zúčastněné v kolizi, zachovaly stejně, pak by zákonitě došlo k další (následné) kolizi •       jak se vyhnout následným kolizím? –     uzly se mezi sebou nemohou domluvit •    nemají jak/čím –     proto musí nastoupit "náhodný prvek" •    uzel se odmlčí na náhodně zvolenou dobu, a teprve pak se pokouší o vysílání znovu •       "náhodě je třeba pomoci" –     pouhé odmlčení na náhodnou dobu nemusí stačit •    následným kolizím stále nezabraňuje –     používá se "zesílení náhody" •    zvětšuje se interval, ze kterého si uzel náhodně volí délku svého odmlčení •    při každé následné kolizi se tento interval zdvojnásobí –    při úspěšném odvysílání se zase vrátí na původní hodnotu –    v Ethernetu: opakuje se 16x, pak to uzel vzdá –    tzv. binary backoff