pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

proč je Ethernet 1-persistentní? •       autoři Ethernetu znali "křivky výtěžnosti" (předchozí slide) –     věděli, že 1-persistence nejhůře vytěžuje sdílené přenosové médium •       přesto si vybrali 1-persistentnost!! •       důvod: –     nešlo jim tolik o vytížení přenosového média •     předpokládali relativně slabý  provoz –     dbali také na latenci •     za jak dlouho se uzel dostane k vysílání –    od okamžiku, kdy o to projeví zájem –     zde je jednoznačně výhodnější 1-persistence •     uzel to "nevzdává zbytečně" •       příklad: 0-persistence         –     uzel, který chce vysílat, ale zjistí že právě probíhá jiné vysílání, se ihned odmlčí na náhodně zvolenou dobu •     s vysokou pravděpodobností to vzdává zbytečně !!!! •     pravděpodobnost, že by čekal na konec vysílání společně s jiným uzlem, a pak se dostali do kolize, je relativně nízká!! •     kdyby vytrval, mohl se dostat ke slovu dříve           •       1-persistence –     riskuje, ze se na konci právě probíhajícího vysílání dostane do kolize s jiným "čekajícím uzlem" –     ale vzhledem k předpokladu nízkého provozu je  pravděpodobnost malá – a uzel se dostane ke slovu rychle