pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

filosofie Ethernetu •       počítá s všesměrovým charakterem vysílání –     který má např. rádiové vysílání, satelitní přenosy, přenosy po mnohobodových spojích (např. koaxiálních kabelech) •       přístupová metoda je CSMA/CD –     ke svému fungování vyžaduje všesměrové vysílání •       metoda CSMA/CD (i celá filosofie Ethernetu) byla inspirována sítí Aloha –     vybudované na Havajských ostrovech –     fungující „bez příposlechu“ (bez „CS“)   •       nedeterminismus Ethernetu –     je dán nedeterministickým charakterem přístupové metody CSMA/CD •       nezaručuje žádnému uzlu, že bude moci odvysílat to, co odvysílat chce –     tudíž ani negarantuje právo vysílání nejpozději v čase t –     Ethernet není použitelný tam, kde je zapotřebí odezva v určitém max. čase •    například pro řízení výroby, technologických procesů •       Ethernet poskytuje právo vysílat pouze s určitou pravděpodobností –     která je velmi vysoká při malé zátěži sítě –     ale klesá s rostoucí zátěží •    Ethernet není „stabilní“, s rostoucí zátěží jeho celková propustnost dokonce začíná klesat (cca od 70% využití)