pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

rozlišení Ethernetových rámců •       rámce Ethernet II –     mají ve 13. a 14. bytu údaj o typu rámce •     tzv. Ethertyp •     velikost rámce se musí rozpoznávat podle obsahu a jeho údaje o velikosti –    potenciálně nebezpečné !!! –     údaj je číslem, je vždy větší než 1500 •     např. –     IPv4 má Ethertyp 080016 –     IPv6 má 86DD16 –     ARP má 080616 –    ….. •     byly přiděleny i nižší hodnoty, ale nepoužívají se •     správcem Ethertypů je IEEE •       rámce 802.3 –     mají ve 13. a 14. bytu údaj o délce rámce –     délka je vždy menší než (nebo rovna) 1500 •       další rozlišení –     rámce „raw 802.3“ •     další dva byty jsou FFFFH –     rámce 802.3 SNAP •     další dva byty jsou AAAAH –     rámce 802.3 + 802.2 •     jinak •       shrnutí: –     různé linkové rámce Ethernetu jsou rozlišitelné –     proto mohou "koexistovat na jednom drátě" –     každé síťové rozhraní by mělo: •     přijímat všechny druhy rámců •     samo generovat jen jeden druh rámců