pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

obecná struktura ethernetového rámce (MAC rámce - rámce podvrstvy MAC) •       v DIX Ethernetu: –     preambule má 8 bytů: •     5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 •     resp. 01010101 …. 0101 •     slouží k "zasynchronizování" příjemce –     2 byty po adresách příjemce a odesilatele udávají typ nákladu •     tzv. ethertyp •     hodnoty jsou vyšší než 1500 –     v "nákladové části" může být až 1500 bytů •     velikost rámce se pozná až podle údajů v nákladu –     pořadí bytů odpovídá konvenci "Big Endian"     •       v IEEE 802.3: –     preambule má 7 bytů: •    5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 –     následuje 1 byte SFD: •    Start-of-frame Delimiter •    hodnota F516  (01010111) –     2 byty po adresách příjemce a odesilatele představují délku rámce •    přesněji: jeho nákladové části!! •    nejvýše 1500