pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

techniky pro zvýšení propustnosti: segmentace •       princip: –     jeden souvislý segment (představující sdílenou přenosovou kapacitu a kolizní doménu) se rozdělí na dvě části (dva segmenty) •    případně více segmentů –     využívá se efektu lokalizace provozu •    místní provoz v dílčím segmentu není šířen do ostatních segmentů –     pro realizaci stačí most (bridge) •    hlavní důraz je kladen na schopnost filtrovat –    zablokovat přenos dat do jiného segmentu •    výkonnost cíleného předávání (forwardingu) není tolik důležitá!! –   proto stačí klasický most (bridge)