pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

problémy při propojování různých segmentů pomocí mostů/přepínačů •       příklad: Ethernet a Token Ring •       problémy jsou: –     v rozdílné povaze informací o topologii •     Ethernetový most chce znát adresy sousedních uzlů, Token Ring-ový most chce znát cesty v síti –     v různém způsobu vyjádření stejných informací •     status rámce, adresy a zabezpečení jsou vyjádřeny jinak –     v neexistenci ekvivalentů •     např. v Token Ring-u mohou mít některé rámce vyšší prioritu, v Ethernetu neexistuje analogie –     v rozdílné max. velikosti rámců •     Ethernet připouští max. 1500 bytů, Token Ring 4000 až 17800 bytů –     …..     možné řešení: •       „překlad“ –     angl: translation –     data obsažená v rámci jednoho typu se „přeloží“ do jiného tvaru (odpovídajícího jinému typu rámce) •     ne vždy je to možné, např. kvůli velikosti •     může se tím něco ztratit (např. priorita) –     musí se přijmout některá omezení •     například při propojení Ethernet-Token Ring se Token Ringu omezí velikost rámce na maximum z Ethernetu –    nejsou k dispozici mechanismy pro řešení fragmentace •       „zapouzdření“, "tunelování" –     angl: encapsulation, tunnelling –     rámec jednoho typu se vloží (jako data) do rámce jiného typu, přenese, a opětně „vybalí“ •     lze použít jen pro „průchozí“ konfigurace •     může to být neefektivní