pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

sdílená vs. vyhrazená přenosová kapacita •       opakovač šíří veškerý provoz do všech směrů –     vše, co je propojeno opakovači, má k dispozici celkovou přenosovou kapacitu odpovídající 10 Mbps (v Ethernetu) - tato kapacita je všemi uzly sdílena •    pro celkovou propustnost to (obvykle) není optimální •       most (ani přepínač) nešíří veškerý provoz do všech směrů –     díky „lokalizaci“ provozu v jednotlivých částech mohou mít komunikující dvojice „celou“ přenosovou kapacitu jen pro sebe  (tato je pro ně vyhrazena) •    v ideálním případě!!!!