pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

route servery •       hlavním problémem distribuovaného směrování je složitost –     to, že se směrovací informace vyskytují na mnoha místech •    navíc ve značně „rozmělněné“ podobě •       myšlenka route serverů: –     soustředit směrovací informace do jednoho místa •    kde se budou lépe spravovat •       bude existovat jeden centrální route server –     disponující potřebnými informacemi pro směrovací rozhodnutí •       v „okrajích“ sítě budou „okrajové“ přepínače –     edge switch –     které když narazí na potřebu směrování, zeptají se centrálního route serveru jak to mají udělat !!!!!