pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

alternativa k VLAN: distribuované směrování •       v praxi je žádoucí, aby začlenění jednotlivých počítačů do konkrétních sítí bylo velmi pružné –     aby bylo pouze logickou záležitostí, neovlivněnou fyzickými faktory •       virtuální sítě LAN tuto pružnost nabízí –     ale jsou velmi drahé –     možná i zbytečně univerzální –     jsou řešením na úrovni linkové vrstvy •       existují i alternativní řešení –     distribuované směrování –     route servery     •       základní myšlenka: použijí se zařízení, která v sobě kombinují funkci mostu i směrovače –     tzv. multilayer switch •     jde vlastně jen o rozdíl v SW, zda umí přepojovat i na síťové vrstvě •       schopnost směrování se tak dostává do všech propojovacích uzlů •       výhoda distribuovaného směrování: –     je větší volnost v rozdělování uzlů do jednotlivých sítí (ale ne úplná) •       nevýhoda: –     velmi vzrůstají nároky na konfiguraci, správu a management směrovacích informací