pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

jak jsou sítě VLAN implementovány? •       sítě VLAN musí být "rozpoznávány" již na úrovni linkové vrstvy, v přepínačích !! –     přepínač musí např. vědět, kam má přenášet broadcast a kam už nikoli •     podle sítí VLAN •       jak přepínače rozpoznávají, pro kterou VLAN je určen konkrétní rámec? –     "individuálně", podle linkové adresy nebo typu obsahu z L3 –     "podle nálepky" •     tzv. tagging, linkový rámec je opatřen nálepkou určující VLAN •       standard IEEE 802.1Q definuje fungování sítí VLAN –     preferuje nálepky (frame tagging) –     každý rámec je ve své VLAN opatřen nálepkou •     zpracování podle nálepky má přednost přes ostatním zpracováním –    filtrování, forwarding, šíření broadcastu atd. •       možnosti implementace VLAN –     "port VLAN" •     příslušnost do konkrétní VLAN je dána portem na přepínači –    všechny uzly, připojené k danému portu, jsou ve stejné VLAN –     "static VLAN" •     příslušnost do konkrétní VLAN je dána kombinací portu, linkové (MAC) adresy a síťového protokolu, •     příslušnost do VLAN je na přepínačích pevně (staticky) nastavena –     "dynamic VLAN" •     příslušnost do VLAN je  nezávislá na portu •     je dána linkovou adresou a síťovým protokolem