pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

odbočení: virtuální sítě LAN •      jednotlivé sítě by měly odpovídat pracovním skupinám (workgroups) –    které mají společné zájmy, chování (i data) •      ale: –    rozdělení do jednotlivých sítí je také ovlivněno fyzickými dispozicemi •    vzdáleností, umístěním –    fyzické dispozice nemusí korespondovat s „logickými“ •    například s příslušností k určité skupině, která by měla mít stejná přístupová práva   •       Myšlenka virtuálních sítí LAN (VLAN): –     udělat to tak, aby začlenění jednotlivých uzlů do konkrétních sítí mohlo být nezávislé na jejich fyzickém umístění