pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

základní otázka (internetworking-u) •       jak rozčlenit lokální síť? –     nechat ji jako jednu "velkou a plochou" síť? –     rozdělit ji na více dílčích sítí/segmentů? •     kdy použít opakovač, kdy most či switch, a kdy směrovač? –     …. •       neexistuje jednoznačný návod, záleží na konkrétní situaci … –     jaká je síť •     jak je velká, kolik je počítačů, jaké jsou servery a jaké stanice, jaké aplikace se používají –     co je cílem •     zda zvýšení propustnosti, propojení, ochrana proti neoprávněnému přístupu, optimalizace toků v síti či něco jiného –     významnou roli hrají i faktory typu: styl práce uživatelů, způsob nakonfigurování aplikací, výpočetní model …. •     např. zda jsou MS Windows a základní aplikace nainstalovány lokálně, nebo centrálně (na file serveru), případně používány na dálku   •       rozhodování mezi opakovačem a mostem (či switchem) hodně závisí na rozdílu mezi sdílenou a vyhrazenou přenosovou kapacitou –     opakovače zachovávají sdílený charakter dostupné přenosové kapacity –     mosty nezachovávají sdílený charakter, snaží se alespoň nějakou část přenosové kapacity vyhradit –     přepínače (switche) mohou dosahovat poměrně vysokého stupně „vyhrazení“ přenosové kapacity   •       důležité otázky: –     co je sdílená  co vyhrazená kapacita? –     jaký je rozdíl mezi mostem a přepínačem? –     jaké jsou trendy "segmentace" lokálních sítí –     co jsou virtuální LAN? –     ….