pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

shrnutí („klasického“) řešení •       celá soustava uzlů  se rozdělí na takové celky, které jsou: –     "vhodně velké" •    neexistuje na to jednoznačný "mustr" –     homogenní z hlediska přístupových práv •    například pracovníci jednoho oddělení ve firmě apod. –     komunikují co možná nejvíce mezi sebou •    základem bylo pravidlo 80:20, dnes ale již (tolik) neplatí !!!! •       tyto celky se stanou samostatnými sítěmi –     uvnitř jsou propojeny na úrovni linkové vrstvy •    pomocí přepínačů a event. opakovačů (hub-y) –     mezi sebou jsou propojeny na úrovni síťové vrstvy •    pomocí směrovačů –    platí i pro připojení "ven"