pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

důsledek •       celkový důsledek: –     soustavy segmentů propojené pomocí mostů/přepínačů by neměly být příliš velké! •    jinak se příliš projeví jejich záporné vlastnosti         –     pro dosažení co nejvyšší (vyhrazené) přenosové kapacity je tendence dělat soustavy propojené přepínači co největší   •       obvyklé řešení: –     přepínače se používají „uvnitř“ lokálních sítí, pro zvýšení jejich průchodnosti •    ale velikost těchto sítí by neměla překračovat určité meze –    kvůli broadcasting-u, adresám, přístupovým právům, managementu atd. –     navzájem se tyto sítě propojují na úrovni síťové vrstvy, tj. pomocí směrovačů •    nebo se prostřednictvím směrovačů připojují na páteřní sítě