pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

co je "broadcast storm"? •       je to stav, kdy si přepínače (event. mosty) nekontrolovaným způsobem vzájemně posílají rámce, které příjemce dále šíří do všech směrů (jako broadcast), a tyto rámce se nezastavují ale lavinovitě šíří dál a dál … –     jde o řetězovou reakci –     často eskaluje až do zahlcení dostupné kapacity •       typické příčiny: –     chyba jednoho či více zařízení –     neošetřený cyklus na úrovni linkové vrstvy •       obrana: –     dokonalejší přepínače •    umí řešit cykly, ….. –     menší "přepínané" celky •    oddělení menších částí pomocí směrovačů