pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

další techniky pro zvýšení propustnosti: izolace serverů •       mikrosegmentace nebývá v praxi (vždy) vhodným řešením –     porty přepínačů jsou relativně drahé, nevyplatí se připojovat k nim jednotlivé pracovní stanice •     které ani nevyužijí dostupnou přenosovou kapacitu •       častější řešení: –     nejvíce zatížené uzly se připojí přímo k portům switche •     tj. na principu mikrosegmentace, neboli jako 1-uzlové segmenty –     méně zatížené uzly se připojí ke sdíleným segmentům •     a teprve tyto sdílené segmenty se jako celky připojují k portům switche •        efekt "izolovaných serverů" lze dále zvýšit použitím přepínačů s různými rychlostmi na portech –      např. ethernetové switche 10/100 Mbps –      izolované servery s velkou zátěží se připojují na rychlejší porty –      pracovní stanice (event. celé sdílené segmenty) se připojují na pomalejší porty •        připadá to v úvahu jen u přepínačů (switchů) fungujících na principu store&forward –      nikoli cut-through •     ty musí mít všechny porty stejně rychlé