pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

práce se sockety •       sockety existují nezávisle na portech •       vznik socketu: –     voláním funkce pro vytvoření nového socketu: SOCKET (…) •     parametry: –    rodina protokolů (TCP/IP) –    typ služby (STREAM, DATAGRAM, RAW) –    protokol (TCP, UDP) –     nově vytvořený socket není asociován (sdružen) s žádným portem •     vzniká "sám o sobě" •       asociování socketu s konkrétním portem –     voláním funkce: BIND (…) •       po skončení práce se socketem je nutné jej zavřít/zrušit –     CLOSE(...) •       se sockety lze provádět další "primitivní operace" –     SENDTO(socket,data,…,adresa ….) •     pošle data zdanému příjemci •     určeno pro nespojovaný způsob komunikace, bez navazování spojení –     RECVFROM(socket,…,adresa, …) •     přijme data nespojovaným způsobem