pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Porty vs. sockety •       porty jsou logickou záležitostí –     na všech platformách jsou stejné •     identifikované svými čísly –     jejich konkrétní implementace je závislá na platformě •       aplikace (entity aplikační vrstvy) obvykle pracují s porty skrze API –     API může být součástí operačního systému, nebo může mít formu knihoven linkovaných k aplikaci •       podstatný je také "styl" práce s porty –     dnes převažuje "styl" (paradigma) zavedený v  BSD Unixu (verze 4.2), založený na tzv. socketech •       socket vznikl jako abstrakce souboru v BSD Unixu –     pro potřeby práce se soubory (a také pro vstupu a výstupy) –     pracuje se s ním style "open-read-write-close" •       sockety byly použity i pro potřeby síťování –     byly rozšířeny o další možnosti/operace •       "socketové API" –     takové API, které procesům vytváří iluzi že pracují se sockety •     např. rozhraní WINSOCK •       socket si lze představit jako analogii brány –     vedoucí k síťovým službám