pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

Dobře známé porty •       význam některých portů je fixován –     je apriorně dán (přidělen) •    přiděluje IANA (ICANN) –     je to všeobecně známo •    dříve se zveřejňovalo v RFC (naposledy RFC 1700) •    dnes pouze on-line, na adrese http://www.iana.org/assignments/port-numbers •       jde o tzv. dobře známé porty (well-known ports) –     jsou to porty 0-1023 –     smysl: na těchto portech jsou poskytovány služby •       existují též tzv. registrované porty –     porty 1024-49151 –     IANA nepřiděluje, pouze registruje jejich použití •       ostatní porty (Dynamic, Private) –     49152 - 65535 –     jsou používány volně,                                                nejsou ani registrovány