pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

Porty, čísla portů •       entity aplikační vrstvy nejsou identifikovány přímo –     ale pouze nepřímo, prostřednictvím tzv. portů •       port –     je přechodovým bodem mezi transportní a aplikační vrstvou –     je identifikován číslem •    to představuje relativní adresu v rámci uzlu –     port si lze představit jako (obousměrnou) datovou strukturu typu fronta •    z jedné strany se do ní vkládají data, z druhé strany odebírají –     porty existují apriorně •    nevznikají ani nezanikají, pouze se může měnit jejich využití (přidělení) •       entity aplikační vrstvy (procesy, démoni, úlohy, …) se dynamicky "připojují" (asociují) k portům ….. –     jedna entita může být asociována s více porty –     s jedním portem NESMÍ být asociováno více entit