pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

QoS: Differentiated Services •       myšlenka: –     nesnažit se o "absolutní" naplnění požadavků (jako Integrated Services), ale nabídnout alespoň "relativní" (rozdílové, differentiated) služby •     jeden druh provozu je upřednostňován na úkor jiného •       princip realizace: –     zavede se několik tříd provozu •     a každá třída bude mít jinou přednost/prioritu  při přenosu a zpracování –     každý přenášený paket či každé spojení se může "přihlásit" k určité třídě (prioritě) •     a podle toho je s ním nakládáno –     musí být podporováno v celé síti, již na úrovni síťové vrstvy •     na rozdíl od "integrovaných služeb" mohou být jednotlivé třídy nastaveny dopředu a pevně •       praktické využití: –     jednotlivé pakety deklarují svou příslušnost k určité třídě provozu skrze vhodnou "nálepku" •     prefix •     nastavení údaje ve své hlavičce –     v IPv4: využívá se byte ToS (Type of Service) •       příklady (TCP/IP): –     Expedited Forwarding •     2 třídy: Expedited a Regular •     pakety v třídě Expedited mají absolutní přednost při přenosu před pakety z třídy regular –     Assured Forwarding •     4 třídy podle priorit pro přenos •     k tomu ještě 3 úrovně priorit pro zahazování paketů (při přetížení) •     celkem 12 kombinací (tříd)