pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

QoS: Integrated services •       snaha: –     garantovat každému přesně to, co potřebuje •       základní princip: –     při navazování spojení žadatel specifikuje, co bude potřebovat •     jakou kapacitu, rychlost, zpoždění atd. –     síť posoudí, zda to dokáže zajistit a garantovat –     pokud ano: •     spojení je navázáno –     pokud ne: •     žádost o navázání spojení je odmítnuta •       jak lze realizovat? –     je nutné k tomu vyhradit (rezervovat) potřebný objem zdrojů •     včetně přenosové kapacity a výpočetní kapacity v přepojovacích uzlech –     nelze řešit výhradně na úrovni transportní vrstvy !!!! •     je nutná určitá spolupráce již na úrovni vrstvy síťové •     nestačí to implementovat v koncových uzlech, musí být změněny i vnitřní a páteřní části sítě   •       princip realizace: –     žadatel o navázání spojení uvede své     R-spec •     (requirements), co bude od sítě požadovat –     žadatel uvede své T-spec •     jak bude vypadat datový provoz (traffic), který bude generovat –     musí existovat mechanismus (protokol), který R-spec i T-spec předá jednotlivým směrovačům v síti a "sjedná s nimi" jejich akceptování/odmítnutí •     takovým protokolem je RSVP –   ReSerVation Protocol •     směrovače pak příslušné zdroje vyhradí pro právě vznikající virtuální okruh, po kterém pak přenos probíhá