pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

Transportní vrstva a QoS •       standardní způsob řešení transportní vrstvy QoS (Quality of Service) nepodporuje –     síťová vrstva "měří všem přenosům stejně" •     pokud funguje na paketovém principu a na bázi "best effort", jako IP v rámci TCP/IP sítích –     ani TCP ani UDP (v rámci transportní vrstvy TCP/IP) nevychází vstříc potřebám QoS •     negarantují maximální zpoždění ani pravidelnost v doručování •       díky tomu je přenosová infrastruktura dnešního Internetu tak laciná, dostupná a rychlá –     problém je ale v tom, že nevychází vstříc multimediálním přenosům, které mají své specifické požadavky na QoS možné řešení: •       přístup "hrubou silou" –     zvyšuje se disponibilní přenosová kapacita •    hlavně na úrovni páteřních sítí –     problém se tím neřeší •    pouze se statisticky snižuje četnost jeho výskytu –     dnes je to nejschůdnější cesta •    relativně laciná •    ostatní jsou komplikovanější