pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

QoS - zajištění kvality služeb •       pozorování: –     různé druhy přenosů mají různé nároky –     ale standardní způsob fungování přenosových sítí (best effort) měří všem stejně!! •       řešení: –     žádné / "hrubou silou" •     tzv. overprovisioning •     zvýší se přenosová i další kapacita, tak aby k problémům nedocházelo tak často –     podpora kvality služeb (QoS, Quality of Service) •     s různými druhy přenosů bude "nakládáno různě"   •       možnosti implementace QoS: –     přímo na úrovni síťové vrstvy •     kde jinak vzniká "best effort" •     např. protokol IP má v halvičce poločku (ToS) pro vyjádření požadavků paketu na QoS – ale standardně se ignoruje –     "předpoklady" na síťové vrstvě, hlavní část řešení na transportní vrstvě •     příklad: na úrovni síťové vrstvy se rezervují určité kapacity, které se pak využívají na úrovni transportní vrstvy –     řešení na transportní nebo aplikační vrstvě •     bez "předpokladů" na síťové vrstvě •       možné přístupy a techniky –     traffic conditioning, •     úpravy datového provozu tak, aby "lépe prošel" –     "Integrated Services" •     zásadnější změny v přenosové části sítě, tak aby bylo možné rezervovat potřebné zdroje a dát "pevné záruky" –     "Differentiated Services" •     menší zásahy do přenosové části sítě, snaha diferencovat provoz a poskytnout alespoň "záruku rozdílu"