pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

Ochrana před zahlcením •      pozorování: –    většina ztrát přenášených dat jde spíše na vrub zahlcení než chybám HW –    transportní protokoly mohou nevhodným chováním důsledky ještě zhoršovat •    tím že se snaží odesílat další data •      přístup TCP –    každou ztrátu dat chápe jako důsledek zahlcení •    a nasazuje protiopatření (congestion control) –    po ztrátě paketu jej pošle znovu, ale neposílá další a čeká na potvrzení •    tj. přechází z kontinuálního potvrzování na jednotlivé !! –   nevysílá tolik dat, kolik mu umožňuje okénko!! –    přijde-li potvrzení včas, odešle dvojnásobek dat a čeká na potvrzení •    odešle dva pakety –    takto postupuje dokud se nenarazí na omezení dané aktuální velikostí okénka •    postupně se tak vrací na kontinuální potvrzování