pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

Buffery a řízení toku •       TCP se snaží řídit tok dat –     aby odesilatel nezahlcoval příjemce a kvůli tomu nedocházelo ke ztrátám dat •       podstata řešení: –     používá se metoda okénka •    okénko udává velikost volných bufferů na straně příjemce •    odesilatel může posílat data do "zaplnění" okénka •    příjemce spolu s každým potvrzením posílá také svou "nabídku" (údaj o velikosti okénka, window advertisement) –    tím říká, kolik dat je ještě schopen přijmout (navíc k právě potvrzovaným)