pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Role transportní vrstvy •       Obecně: –     přizpůsobuje možnosti nižších vrstev požadavkům vyšších vrstev –     požadavky se mohou týkat: •    spojovaného/nespojovaného charakteru komunikace •    spolehlivosti •    kvality služeb (QoS) •       v TCP/IP: –     přenosové mechanismy síťové vrstvy (protokol IP) jsou nespolehlivé a nespojované, bez podpory QoS –     transportní vrstva řeší požadavky na : •    spojovanou komunikaci •    spolehlivost –     transportní vrstva (dosud) neřeší: •    požadavky aplikací na QoS •       Princip řešení v TCP/IP: –     podpora spojovanosti a spolehlivosti je volitelná, aplikace si mohou svobodně vybrat –     existují dva transportní protokoly: •    TCP – funguje spojovaně a spolehlivě –    mění chování síťového protokolu IP •    UDP – funguje  nespojovaně a nespolehlivě –    nemění chování protokolu IP