pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

Adaptivní opakování •       idea: –     TCP průběžně monitoruje přenosové zpoždění a podle něj mění délku časového intervalu, po který čeká na potvrzení •       ve skutečnosti: –     TCP monitoruje  "dobu obrátky" •    nepozná přenosové zpoždění, ale sleduje za jak dlouho dostává odpovědi –     TCP vyhodnocuje: •    vážený průměr dob obrátky •    rozptyl dob obrátky –     "čekací dobu" TCP  vypočítává jako funkci váženého průměru a rozptylu •       výsledný efekt: –     "čekací doba" vychází "těsně nad" střední dobou obrátky •    je-li doba obrátky konstantní, čekací doba se jí více přibližuje •    jakmile se doba obrátky začíná měnit, čekací doba se zvětšuje –     dobře to reaguje na: •    prodlužování doby obrátky při "dávkách paketů" •    zkrácení doby obrátky po odeslání dávky paketů