pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

Protocol TCP (Transmission Control Protocol) •       je velmi úspěšný: –     dobře řeší poměrně složitý problém •    funguje efektivně v sítích, které se významně liší svými vlastnostmi, např. přenosovým zpožděním •       vlastnosti poskytovaných služeb: –     spojovaný charakter •    práce stylem: navaž spojení, posílej/přijímej, ukonči spojení –     dvoubodové spojení •    vždy jen jeden příjemce a jeden odesilatel –     plně duplexní spojení •    obousměrný přenos, současně –     řízení toku •    přizpůsobuje se schopnostem příjemce –     efektivní fungování přenosů •    používá kontinuální potvrzování •    snaží se předcházet zahlcení –     "plná" spolehlivost •    protokol ošetřuje chyby při přenosech, duplicity, ztráty, garantuje pořadí doručování dat –     "stream interface" •    vůči vyšším vrstvám vytváří iluzi bytové roury, přijímá i vydává data po bytech, nikoli po blocích –     korektní navazování spojení •    zajišťuje že obě strany souhlasí s navázáním spojení a že nedojde k deadlocku ani "ztrátám" pokusů o navázání –     korektní ukončení spojení •    protokol zajistí že před ukončením spojení jsou přenesena všechna odeslaná data