pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

Protokol UDP (User Datagram Protocol) •       je maximálně jednoduchou nadstavbou nad protokolem IP –     nemění základní vlastnosti protokolu IP –     navíc poskytuje jen multiplexing/demultiplexing –     má kontrolní součet který pokrývá hlavičku i data •    kontrolní součet IP datagramu pokrývá pouze hlavičku •    kontrolní součet UDP datagramu lze vypnout •       protokol UDP používají takové aplikace, které potřebují co nejrychlejší a nejefektivnější komunikaci –     UDP není zatížen velkou režií jako protokol TCP •      vlastnosti UDP: –    poskytuje nespolehlivé přenosové služby –    funguje nespojovaně –    vytváří iluzi blokového přenosu •    přenáší UDP Datagramy •    velikost bloku (datagramu): –   taková, aby se vešla do IP datagramu (216 – 20 - 8) –   v praxi se posílají velmi malé bloky, např. do 512 bytů –    může být použit pro rozesílání •    broadcast i multicast –   u spojovaného protokolu to nejde) –    komunikace je bezestavová •    u TCP  je stavová