pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Představa nepřímého doručování •       porovnáním síťových částí adres odesilatel zjistí, že se příjemce nachází v jiné síti •       odesilatel se "podívá" do své směrovací tabulky a podle ní zvolí odchozí směr –     směrovač v odchozím směru •       odešle datagram zvolenému směrovači –     již se jedná o přímé doručení