pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

Představa přímého doručování •       odesilatel rozdělí cílovou adresu na její síťovou část a relativní část –     použije dělení, platné pro jeho vlastní síť •     masku sítě, CIDR prefix, event. vyjde z třídy adresy –     získá síťovou část adresy příjemce •       pokud se síťová část adresy příjemce shoduje se síťovou částí vlastní adresy, jde o přímé doručování •       odesilatel převede IP adresu příjemce na jeho linkovou adresu –     provede "Address Resolution", např. pomocí protokolu ARP –     získá linkovou adresu XX •       odesilatel (jeho síťová vrstva) předá datagram vrstvě síťového rozhraní s požadavkem na doručení na adresu XX