pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

Přímé a nepřímé doručování •      přímé doručování: –     odesilatel a příjemce se nachází ve stejné IP síti •     pozná se podle toho, že mají stejnou síťovou část své IP adresy –     odpadá rozhodování o volbě směru, o doručení se dokáže postarat linková vrstva (vrstva síťového rozhraní) •     odesilatel pošle datagram "přímo" koncovému příjemci •      nepřímé doručování –     odesilatel a příjemce se nachází v různých IP sítích –     odesilatel musí určit nejvhodnější odchozí směr (resp. směrovač ležící v tomto směru) •     odesilatel pošle datagramu směrovači ve zvoleném odchozím směru