pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

Fungování OSPF •       "nový" směrovač: –     nejprve zjistí, jaké má sousedy •    řeší se jinak v prostředí s broadcastem, bez broadcastu a na dvoubodových spojích –     s každým sousedem si synchronizuje svou topologickou databázi •    pomocí příkazů –    Database Description –    Link State Request –    Link State Acknowledgement –     po úspěšné synchronizaci oba směrovače ve dvojici "ohlásí světu své sousedství" •    pomocí broadcastu oba rozešlou všem ostatním směrovačům v síti tzv. LSA (Link State Advertisement) –    informaci o existenci spojení (vazby, hrany) mezi  nimi –   pomocí příkazů Link State Update •       "již fungující" směrovač –     trvale monitoruje dostupnost svých přímých sousedů •    pomocí HELLO paketů, každých 10 sekund –     pokud není změna: •    každých 30 minut opakuje všem své "sousedství" –    rozesílá LSA s údaji o dostupnosti souseda, pomocí broadcastu –     pokud je změna •    okamžitě informuje o změně pomocí LSA (Link State Advertisement) –    OSPF příkaz "Link State Update" •       LSA se šíří jako inteligentní broadcast –     fakticky jako záplava (záplavové směrování), s eliminací duplicitních paketů