pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

Fungování OSPF •      každý OSPF směrovač si udržuje: –    databázi přímých sousedů •    každý ji má jinou •    udržuje aktuální pomocí HELLO paketů, které pravidelně posílá svým sousedům –   každých 10 sekund –    každý směrovač si udržuje "topologickou databázi" •    databázi s údaji o topologii celé sítě •    všichni (v oblasti) by ji měli mít stejnou •    pomocí této databáze počítá "nejkratší" cesty –    směrovací tabulky •    používají se pro samotné směrování IP paketů •      komunikace mezi OSPF směrovači probíhá pomocí OSPF paketů –    vkládají se přímo do IP paketů •    Protocol No. 89 –    existuje 5 druhů zpráv: •    Hello •    Database Description •    Link State Request •    Link State Update •    Link State Acknowledgement