pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

Protokol OSPF – oblasti •      jde o vlastnost, která zvětšuje "dosah" OSPF –    umožňuje větší škálovatelnost, tj. realizovat AS •      celý autonomní systém se rozdělí na (disjunktní) oblasti –    jedna se prohlásí za páteřní (backbone) •      směrovače v oblastech se rozdělí na –    interní •    zajišťují směrování v rámci oblasti, mají stejné informace (navzájem) –    páteřní (Backbone) •    zajišťují směrování v rámci páteřní oblasti –    na rozhraní (Area Border) •    patří současně do oblasti i do páteře, vyměňují informace mezi nimi –    hraniční (Boundary) •    v páteřní oblasti, vyměňují směrovací informace s jinými AS