pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

Protokol OSPF (Open SPF) •       je "otevřenou verzí staršího protokolu SPF (Shortest Path First) –     jeho specifickace jsou veřejně přístupné, pochází od IETF •       je typu link-state –     každý uzel testuje dostupnost svých sousedů •    stav linky –     každý uzel sestavuje "link state paket", ve kterém uvede údaje o dostupnosti svých sousedů •    stav linky a její ohodnocení –     tyto pakety jsou rozesílány všem uzlům v síti/soustavě sítí •    stačí ale jen při změně nějakého údaje !!!! •    jinak pro osvěžení každých 30 minut •       všechny uzly v síti mají úplnou informaci o jednotlivých spojích a mohou si vypočítat optimální cesty –     každý počítá "za sebe", chybou ovlivní jen sebe sama •       OSPF podporuje alternativní cesty –     umožňuje definovat různé cesty pro různé druhy provozu –     podporuje load balancing •       OSPF podporuje další "dekompozici" –     umožňuje rozdělení sítě na menší "areas", které jsou analogické autonomním systémů v tom, že jejich topologie není šířena mimo danou "area" •    minimalizuje to objemy aktualizačních informací