pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

IGP – Interior Gateway Protocols •      připomenutí: uvnitř sebe sama si každý autonomní systém může řešit směrování tak jak uzná za vhodné –    může aplikovat vlastní směrovací politiku –    týká se to hlavně aktualizace směrovacích informací •      existuje více alternativních protokolů, které lze použít pro aktualizaci směrovacích informací uvnitř AS –    obecně jsou označovány jako IGP (Interior Gateway Protocols) •      příklady protokolů IGP: –    RIP (Routing Information Protocol) •    pracuje na principu "vector distance" •    vyvinut firmou Xerox ve středisku PARC, použit mnoha firmami, používal se již v původním ARPANETu •    vhodný pro malé až střední sítě, ne pro velké –    OSPF (Open Shortest Path First) •    pracuje na principu "link state" •    vhodný i pro větší sítě (větší autonomní systémy)