pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

Směrování v ranném Internetu •       existovala soustava tzv. core gateways (centrálních směrovačů), nacházejících se v páteřní části Internetu –     tyto core gateways měly úplnou informaci o celé topologii Internetu –     byly centrálně spravovány (pověřenou organizací) •       ostatní směrovače byly "non-core gateways" –     pracovali s neúplnou informací o topologii Internetu •     "znaly" jen sítě "pod sebou", provoz do ostatních sítí směrovaly přes implicitní cesty do core gateways –     inzerovaly existenci "svých" sítí (sítí "pod sebou") směrem ke core gateways