pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

Aktualizace směrovacích informací •       základní problém: –     jak zajistit rychlou a správnou reakci na změny, tak aby s tím nebyla spojena příliš velká režie •    navíc: jak to udělat v rozsahu dnešního Internetu? •       je třeba průběžně šířit aktualizační informace –     ze kterých se průběžně vypočítávají údaje (next hop) ve směrovacích tabulkách –     lze to řešit na principu "vector distance" nebo "link state" •       řešení tohoto problému se měnilo s vývojem Internetu –     hlavně v důsledku jeho zvětšování •       zpočátku: –     Internet byl malý, existovaly centrální směrovače s úplnou informací •       později: –     vznikla 2-úrovňová struktura •    core smrovače s úplnou informací •    non-core směrovače s neúplnou informací •       ještě později –     došlo k "dekompozici" Internetu •    vzniku tzv. autonomních systémů (AS), které v sobě lokalizují detailní směrovací informace a nešíří je mimo sebe