pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

Pravidla směrování •       "host-specific route" by měly být používány jen výjimečně –     velmi zvětšují objemy směrovacích tabulek –     musí se vyhodnocovat jako první •       snaha je rozhodovat při směrování podle příslušnosti cílového uzlu k určité síti –     pak postačuje menší počet položek směrovacích tabulek •       agregace položek pomáhá snižovat objem směrovacích tabulek –     pomáhá i používání "default route" •    default route odpovídá prefixu 0   •       pravidlo pro prohledávání směrovacích tabulek: –     postupuj od nejvíce konkrétního k nejméně konkrétnímu –     tedy: nejprve hledej položku s největším prefixem, postupuj k menším prefixům