pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

Optimalizace směrovacích tabulek (agregace položek)